Dalaman Acarlar Gıda Maddeleri İnşaat Nakliyat Oto Komisyonculuğu Akaryakıt Likit Gaz İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Turizm Limited Şirketi

MÜŞTERİ - KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dalaman Acarlar Gıda Maddeleri İnşaat Nakliyat Oto Komisyonculuğu Akaryakıt Likit Gaz İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Turizm Limited Şirketi (“Dalaman Acarlar” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

Dalaman Acarlar, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı ve/veya ehliyet kopyası, pasaport kopyası
İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil)
Mesleki Veriler: Meslek, meslek kartı bilgileri
Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları
Müşteri Verileri: Satın alınacak araç tercihleri, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, test sürüşüne ilişkin bilgiler, faydalanılan kampanyalar hakkındaki bilgiler,
Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, engelli olup olmadığı bilgisi
Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları
Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri
Diğer Veriler: araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), lokasyon verisi, imza ve imza sirküleri

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
(i) Sizinle kuracağımız ticari ilişkiyi yürütebilmek

 • Araç satış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, satış, satış sonrası destek ve araç kiralama gibi sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, araç teslimat süreçlerinin ve lojistik faaliyetlerin yönetimi
 • Satış süreçlerine yönelik her türlü finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Müşterilerin kayıtlarının oluşturulması ve müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşterilerin her türlü talimat, soru, talep ve şikâyetlerinin takibi ve değerlendirilmesi
 • Yedek parça ve aksesuar satışı işlerinin yürütülmesi
 • Satış sonrası her türlü bakım ve onarım hizmetleri ile garanti yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, Acarlar Kasko dahil olmak üzere sigorta süreçlerinin takibi,
 • Müşterilerle test sürüşü faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşterilerin satın almak istediği araçlara yönelik anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkanlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesi
 • Müşterilerin arızalı araç yardım taleplerinin değerlendirilmesi ve Yol Yardım Hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi
 • Şirketimizin Card gibi ürün ve hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması ve bu süreçlerin yönetimi
 • (ii) Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek
 • Müşterilerin ürün ve hizmetlerimizden memnun olup olmadığının takibinin yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi
 • Müşteri ilişkileri süreçleri ve müşterilerle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • (Onay verilmesi durumunda) müşterilere ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Müşterilerin faydalanabileceği kampanyalar ve indirim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşterilere özel ürün ve hizmetlerin satış, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması
 • Ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması, sadakat programlarının yürütülmesi
 • Pazar araştırması, istatistik, analiz çalışmaları yapılması, nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • Ürün, hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi verilmesi ve müşterilere özel fırsatlar geliştirilebilmesi
 • Etkinlik ve organizasyonların planlanması ve icrası
 • (iii) Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İşyerinin güvenliğinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiğinde savunma hakkımızın kullanılması ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının yönetimi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar
  İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

  (i) Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla yetkili bayiler, iş ortakları, tedarikçiler, lojistik firmaları, brokerlik ve sigorta şirketleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler, bankalar, dışarıdan hizmet alınan veri işleyen sıfatına haiz üçüncü kişiler, çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ve kampanya faaliyetlerine ilişkin iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

  (ii) Kişisel verileriniz size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla Dalaman Acarlar adına veri işleyen üçüncü kişilere, yazılım şirketlerine, mobil uygulama hizmetlerinin kurulumu, işletimi ve kontrollerini sağlayan hizmet sağlayan şirketlere, toplu SMS ve e-posta gönderen şirketler, etkinlik şirketleri, pazarlama şirketleri ve ajanslarına aktarılabilmektedir.

  (iii) Kişisel verileriniz Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve İleti Yönetim Sistemi A.Ş. dahil kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve sunucu hizmeti alınan altyapı ve bulut hizmet sağlayıcılarına aktarılmaktadır.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Hyundai Assan tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri, anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler/yetkili satıcılar üzerinden toplanmaktadır. Sizinle kuracağımız hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

  Şirketimizin iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “hakkımızın kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  5. Kanun kapsamında Haklarınız
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [dalamanacarlar@hs01.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz.

  Taleplerinizi Dalaman Acarlar’a iletmeniz durumunda Dalaman Acarlar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dalaman Acarlar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  ÇEREZ AYDINLATMA METNİ VE POLİTİKASI

  Dalaman Acarlar Gıda Maddeleri İnşaat Nakliyat Oto Komisyonculuğu Akaryakıt Likit Gaz İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Turizm Limited Şirketi (“Dalaman Acarlar”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı göstermekteyiz. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Dalaman Acarlar olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni ve Politikası (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak internet sitemizi ve diğer platformlarımızı ziyaret eden ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

  Politika’nın Kapsamı
  Bu Politika Dalaman Acarlar kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların topladığı bilgileri, üçüncü taraf sitelerin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Dalaman Acarlar sorumlu değildir.

  Çerezler
  Günümüzde neredeyse her internet sitesinde çerez kullanılmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından oluşturulan ve internet sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla web trafiği analiz edilmekte ve web uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Dalaman Acarlar tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

  Kullanılan Çerezler ve Kişisel Veri İşleme Amaçları
  İnternet sitemizde bizim kullandığımız birinci parti çerezler ve üçüncü taraf çerezleri bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler Dalaman Acarlar tarafından değil, diğer şirketler tarafından yönetilmektedir. Kullanım ömrüne göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler bulunmaktadır. Oturum çerezleri internet sitemizi veya platformu terk etmenizle silinir. Kalıcı çerezler ise internet sitemizi veya platformu terk ettikten sonra da sizlerin cihazlarında kalmaya devam eder. Kullanım amaçlarına göre ise çerezler (i) zorunlu çerezler, (ii) işlevsellik çerezleri, (iii) analitik çerezler ve (iv) ticari çerezler olarak incelenebilmektedir. Aşağıda bu çerezlerle işlenen kişisel verilerinize ve işleme amaçlarına yer verilmektedir.

  Zorunlu Çerezler
  En önemli çerezler zorunlu çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza, oturumunuzun devam etmesine imkan tanır. Bu çerezler internet sitesi ve platformlarımızın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, internet sitemizin, platformların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

  İşlevsellik Çerezleri
  İşlevsellik çerezleri internet sitemizde ve diğer platformlarda size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak, seçimlerinizi hatırlayarak hizmetleri sizin için kişiselleştirmek, size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri, örneğin, internet sitemizi sonraki ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizin, arama sorgularınızın veya sitemizde kullanmayı tercih ettiğiniz dil seçeneğinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

  Analitik Çerezler
  Analitik çerezler internet sitemizin ve diğer platformlarımızı nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, internet sitemizi optimize edip geliştirmek, yeni özellikler sunmak, internet sitemizin sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak, sitedeki performans ayarlarını yapmak ve sitedeki olası problemleri tespit etmek için kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri ile en çok hangi sayfaların görüntülediğiniz, yönlendirme/çıkış sayfalarınız, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteleriniz işlenmektedir.

  Ticari Çerezler
  Ticari çerezler internet sitemiz ve diğer platformlarda ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve reklamlarını yapmak, size özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinizi analiz etmek ve geliştirmek, sizlerin ürün alma eğilimlerini hesaplanmak, ürün ve hizmetlere bağlılığının artırılmasına yönelik aktiviteleri planlamak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu amaçla üçüncü parti çerezler de kullanılmaktadır. Bu çerezleri ile görüntülediğiniz sayfalar, sayfalarda çıkan reklamlara tıklanıp tıklanmadığı, bu kapsamda alışveriş ve tüketim tercihleriniz, reklama yönlendirildikten sonra reklam konusu ürün ve hizmeti satın alıp almadığınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

  Üçüncü Taraf Çerezleri
  Yukarıdaki açıklamalar kapsamında internet sitemizde yer alan üçüncü taraf çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

  Çerezin Adı

  Çerezin Tipi

  Kullanım Amacı

  Google Analytics

  Analitik Çerezler

  Site üzerindeki hareketleri incelemek

  Google Dönüşüm Takibi

  İşlevsellik Çerezleri

  Kullanıcının AdWords reklamına tıkladıktan sonra çerezin bulunduğu sayfalara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir.

  Facebook

  İşlevsellik Çerezleri

  Kullanıcıların sayfa ve içerik yönelimini tutmaktadır.  Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri
  Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, belirtilen kişisel veri amaçları dikkate alınarak, internet sitemiz ve diğer platformlarımızda bulunan çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle "çerezler" olarak anılacak) gibi otomatik araçlarla toplamaktayız. Çerezler ile ayrıca sizin tarafınızdan kendi isteğiniz ile paylaşılan veriler de işlenmektedir. Bu kapsamda örneğin internet sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verileriniz (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, cinsiyet vb.) ilgili internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla da elde edilmektedir. Bu veriler, işlenme amaçları doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

  Son olarak, eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
  Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Analitik ve işlevsellik çerezleri ile ticari çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında, “açık rızanızın varlığı” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi ve haklarımızın kullanılması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarılabilecektir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında işbu Politika’da belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, kişisel verileriniz ayrıca üçüncü taraf çerezler aracığıyla toplanarak yukarıda belirtilen üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra, kişisel verilerinizi Dalaman Acarlar için teknik destek hizmetleri ve her türlü altyapı ve hizmet sağlayan ve/veya pazarlama hizmetleri sunan üçüncü kişi veri işleyenlerle paylaşabiliriz. Söz konusu kişisel verileriniz hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılması ve hukuki işlerin takibi için gerektiğinde mahkemelere ve yetkili mercilere aktarabilecektir. Dalaman Acarlar tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zaman aşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Dalaman Acarlar tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  Çerezlerin Engellenmesi
  Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen veya tamamen devre dışı bırakmak için "Çerez Ayarlarını Yönet" tuşuna basıp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. İnternet sitemizde bulunan çerezleri kısmen ya da tamamen devre dışı bırakmanız durumunda hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını ve sitemizin tüm işlevini gösteremeyeceğini belirtmek isteriz. İnternet sitemizde kullanılan üçüncü taraf tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

 • Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
 • AOL: https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser
 • Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
 • Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR


 • 6698 sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin [dalamanacarlar@hs01.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz.

  Taleplerinizi Dalaman Acarlar’a iletmeniz durumunda Dalaman Acarlar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dalaman Acarlar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.